Urostomické sáčky s hydrokoloidní podložkou

Kombinovaná hydrokoloidní podložka

Je vyrobena z přírodních materiálů, které jsou velmi šetrné k pokožce. Byla vyvinuta speciálně pro ochranu a podporu hojení pokožky. Je vhodná pro pacienty s velmi citlivou pokožkou nebo pro pacienty s macerovanou pokožkou. Hydrokoloidní podložka se na okrajích ztenčuje, zabraňuje vytékání hydrokoloidní hmoty a maceraci pokožky a zároveň se dokonale přizpůsobí konturám těla. Vnitřní silnější vrstva má vysokou absorpční schopnost. Tenčí vrstva na okrajích zajišťuje dokonalé přilnutí podložky.

Sáček Uro Convex

Konvexní lepící plocha je vhodná pro retrahované (vpadlé) stomie. Hydrokoloidní ochranná vrstva se skládá ze dvou částí: vnitřní silnější vrstva má vysokou absorpční schopnost a vnější tenká vrstva zajišťuje bezpečnou fixaci pomůcky k po- kožce. Sáček je vybaven i přídržnými oušky pro připevnění přídržného pásku.


Přehled podložek

Pro přehled sortimentu podložek prosím navštivte následující sekci.