Drenážní sáčky

Transparentní drenážní sáčky jsou k dispozici o objemu 50 ml, 150 ml, nebo 300 ml. Zaručují efektivní péči o stomie, secernující rány a píštěle.

Umožňuje vizuální kontrolu stomie bez nutnosti odlepování sáčku.

Hydrokoloidní podložka je vyrobena z přírodních materiálů, které jsou velmi šetrné k pokožce. Byla vyvinuta speciálně pro ochranu a podporu hojení pokožky. Je vhodná pro pacienty s velmi citlivou pokožkou nebo pro pacienty s macerovanou pokožkou.

Graduovaný drenážní sáček obsahuje natiště- nou stupnici pro měření množství obsahu.

Sáček je vybaven pojistným ventilem, který za- braňuje nechtěnému vyprázdnění sáčku.

Sáčky jsou vybaveny, aby snesly gamma záření 25 kGy.