Kolostomie

Kolostomie je chirurgické vyústění v oblasti celého tlustého střeva. Dle lokalizace kolostomie dále dělíme na:

  • Cékostomie - oblast přechodu tenkého střeva ve střevo tlusté, vzácný druh stomie, která bývá umístěná v pravém podbřišku, stolice je charakteristicky řídká.

  • Transverzostomie - oblast příčného tračníku, stomie bývá umístěna v oblasti pravého či levého nadbřišku, stolice je kašovitého charakteru.

  • Sigmoideostomie - oblast esovité kličky, nejčastější typ stomie, bývá umístěna v levém podbřišku. Stolice má díky střevním bakteriím charakteristický zápach, bývá formovaná.

Kolostomické pomůcky

Vyberte si z široké řady kolostomických pomůcek.