Stomie

Termín stomie je odvozen z řeckého "stoma", v překladu znamená otvor, ústí či ústa. Obecně hovoříme o chirurgickém vyústění dutého orgánu na povrch těla. Stomikem je pak jedinec se založenou stomií.

Stomie má tvar oválný nebo okrouhlý, barevně je velmi podobná barvě sliznice v ústech. Při dotyku na sliznici střeva nic nepocítíme, neboť
ve sliznici střeva není přítomno nervové zakončení.

Vyústění tenkého střeva na povrch těla - ileostomie

Vyústění tlustého střeva na povrch těla - kolostomie

Vyústění močovodů na povrch těla - urostomie.


Dle délky trvání dělíme stomie na dvě skupiny:

Stomie dočasná - což znamená, jen na určitou dobu než dojde k vyléčení daného onemocnění, pro které byla stomie založena (je zde možnost obnovení přirozené kontinuity trávicího traktu).

Stomie trvalá - nevratná, lidé s touto stomií žijí po celý život (v tomto případě není možná obnova kontinuity trávicího traktu).